WAT WIJ DOEN

ONZE DOELSTELLINGEN
 

Ondersteunen van het onderwijssysteem

Dit proberen we te realiseren door de renovatie van schoolgebouwen, computerinfrastructuur, financiering van schoolgeld voor kinderen waarvan de ouders niet kunnen betalen, verbeteren van kwaliteit van het onderwijs,...

Gezondheidszorg en preventie

Het verbeteren van de infrastructuur op school, die direct effect hebben op de preventie of gezondheid van kinderen (filtersysteem voor regenwater, hygiënisch sanitair,...).
Voorlichting, wondverzorging, health-screenings,... voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders,...

Stimuleren van sport en spelbeoefening

Sport verbindt mensen en zorgt voor een betere gezondheid. Tijdens sport- en spelactiviteiten leren kinderen enorm veel omgangsvormen.

Hulp bij doorgroei naar duurzame tewerkstelling

Voor kinderen die willen verder studeren, maar waarbij de ouders dit niet kunnen financieren.
Voor kinderen die een stiel willen leren, zoeken we naar mogelijkheden, creëren we zelf initiatieven (bvb. onderhoud guesthouse, winkel houden, catering, boerderij,...)

Met Ghana4You volgen we steeds de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 2030!

Dit is ons verhaal

Na ons avontuur in juli 2019, waarbij we 1 maand vrijwilligerswerk deden in de Shammah Jehovah School in Senya Beraku, willen we graag een duurzaam project opstarten. We willen de eigen bevolking aan het werk zetten bij het openen van een guesthouse. Dit initiatief moet op 2 jaar tijd zelfbedruipend worden en zelfs een inkomen genereren om verschillende projecten te realiseren die passen binnen onze doelstellingen.  

HOE WIJ HELPEN

Partners en projecten
 

Emo Foundation is a small scale Ghanaian ngo that is offering opportunities for disadvantaged youth and deprived communities in and around Kpando Municipality.

Support Ghana wil bewust kleinschalig blijven zodat aangegane engagementen steeds kunnen volbracht worden. Structurele hulp koppelen we aan een aantal 'feel good' initiatieven rond sport en cultuur.

"Climbing the right tree" is a Netherlands-based NGO with the mission to create career opportunities for young people in Africa using information technology.

Voetbal is de sport nummer 1 in Ghana! Iedereen is begaan met het spelletje! Vaak zie je kinderen, bij gebrek aan een voetbal, tegen een steen, een flesje, ... trappen. Zelfgemaakte doelen,... zichzelf wanen als de allergrootste voetballers (Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard, ...).WAT NU?

Steun onze missie