CHICKEN4SENYA

Het dagdagelijks ZOEKEN naar eten voor het gezin. Het is iets dat we in de westerse wereld niet kennen. De keuze "je kinderen eten geven" of "je kinderen naar school laten gaan" is eigenlijk geen keuze...
We spraken met verschillende ouders in Senya Beraku die maar wat graag hun kinderen naar school sturen. Noodgedwongen moeten deze ouders hun kinderen de opdracht geven om voedsel te zoeken, sprokkelhout te rapen of water te halen. Daardoor kunnen ze niet (altijd) naar school.

Het project CHICKEN4SENYA wil zorgen voor meer gevarieerd en bereikbaar voedsel (eieren en vlees). Op die manier kunnen meer kinderen naar school.

Geef een gezin een kip en ze hebben 1 dag eten; leer hen kippen kweken en ze hebben altijd voedsel!

Het project STAP voor STAP


1. De aankoop van een broedkast.

Sammy, de coördinator van onze NGO Talents of Ghana, heeft heel wat prospectie gedaan bij verschillende bedrijven in Ghana. We wilden een broedkast met voldoende volume (ongeveer 500 eieren) en deze moest accorderen met de solar-installatie van ons SOLAR4SENYA-project. Op die manier kunnen we de broedkast 100% sustainable gebruiken.

SO BE IT! Great job of Sammy!

2. Een wei met een stalling

Animal Rights zijn nagenoeg niet gekend in Ghana. Het kost me dan ook veel energie en motivational talk om te verkopen dat we een omheinde weide nodig hebben en niet alleen een stalling voor de kippen. We willen dat de kippen voldoende ruimte hebben, niet in kleine kotjes opgesloten worden en vrij kunnen rondlopen.  Ik leg hen het systeem uit van rotatie-begrazing - volledig nieuw voor hen.
Vlakbij de school is er een terrein dat we gratis kunnen gebruiken. Het geeft het voordeel dat ook de leerlingen van de school gemakkelijk betrokken kunnen worden. Ze leren zo de verschillende aspecten van een onderneming (zowel uitvoerend als in beheer.

In januari  2023 startte de bouw van de stalling (30m bij 12 m); de funderingen werden met de hand uitgegraven. Er was super veel enthousiasme, ook de leerlingen staken hun handen uit de mouwen.  Binnen 2 maanden was de "chicken-farm" een feit!

3. En dan nog de "chickens"...

Er werd in maart 2023 een eerste test gedaan met een 70-tal eieren, die de broedkast ingingen. Een ei heeft 21 dagen de tijd nodig om uit te broeden. Na 21 dagen geen enkel ei uitgebroed... Blijkt dat de broedkast enkele graden te hoog stond, gevolg: alle chicks "geboild" - foto's hiervan op aanvraag te verkrijgen.

Learning by doing... een volgende batch aan eieren (200 stuks) gaan de broedkast in. Deze keer is het wel raak. 155 kuikentjes zien het levenslicht. Wat een euforie in Ghana, maar ook hier in België bij Ghana4You!

4. Het graan wordt duurder... ten gevolge de Oekraïne-crisis!

Een volgende batch met eieren gaan de broedkast in... we willen graag snelheid maken. De kippenstal en bijhorende weide geven ruim plaats voor 1500 kippen. In ons financiële plan kunnen we op die manier heel snel de gemaakte onkosten terugverdienen (1500 eieren per dag verkopen)...

Er worden nog eens 360 kuikentjes geboren. Dat brengt het totaal op een goeie 500!!

Maar dan slaat de Oekraïne-crisis ook in Afrika toe. De graanvoorraden worden schaarser en de kosten voor voeder verviervoudigen!! Een dikke streep door ons financieel plan... Samen met het team in Ghana worden vele avonden online gerekend om de juiste beslissingen te maken... een hele leuke ervaring en een fijne leerschool voor het team in Ghana! 

* We beslissen om de haantjes te verkopen (die eten in de eerste  maanden voor €260 aan graan en kunnen maar voor €130 verkocht worden. 

* We stoppen tijdelijk met het uitbroeden van eieren totdat er eieren op het toneel komen en we die kunnen verkopen.

* We gaan een lening aan om voldoende graag te kunnen kopen om de periode te overbruggen totdat er eieren kunnen verkocht worden.

* We bekijken of we zelf graan/maïs kunnen oogsten op termijn, hoe we zelf kunnen mengen,...

5. De eerste eieren...

Eind november 2023 kregen we bericht uit Ghana dat de eerste eitjes gelegd zijn. Wat een heerlijk gevoel. De kippetjes voelen zich super goed en hebben ook een ruime weide om te rond te lopen. Ze zijn beschermd door een afrastering tegen roofdieren (dat is ongebruikelijk in Ghana - meestal lopen kippen los rond).

Heerlijk om dit project zo te zien groeien... hopelijk kunnen we nu snel terug opschalen...

DANK AAN: