UPDATE: De werken zijn gestart op maandag 7 juli 2020! Water werd gevonden op 65 meter diepte; elektriciteitswerken zijn uitgevoerd en een pomp werd geïnstalleerd. We hebben al water!!!
Volgende stappen: Filters installeren (samenwerking met AQUANANO en GO4WATER) - financiering is rond!!; wasbakken en zonnepanelen laten zetten - hiervoor zoeken we nog financiering!! - Kom daarom naar ons zomerterras op 20-21 juli of 15-16 augustus in Hengelhoef !)

WATER4SENYA

In de zuidelijke regio van Ghana (Senya Beraku) is er een groot te kort aan drinkbaar water. Op dit moment wordt er door de overgrote meerderheid van de bevolking regenwater opgevangen in kommen en dan gecollecteerd in tonnen. De daken bestaan uit ijzeren golfplaten (vaak verroest en stuk). Ook de regenputten die op enkele plekken aanwezig zijn, zijn niet hygiënisch (niet afgesloten, dus bacteriën, dieren, mossen,... kunnen hier gewoon in leven).
In het schooltje in Senya Beraku volgen 500 kinderen les; zij drinken van een waterton (regenwater zoals hierboven beschreven); er zijn 2 of 3 bekertjes die aan mekaar doorgegeven worden, en er wordt rechtstreeks uit de ton geschept.

Zuiver, drinkbaar water zou voor deze gemeenschap heel wat voordelen hebben. Kinderen, volwassenen worden minder snel ziek omdat er geen bacteriën in het drinkwater aanwezig zijn.

De bevolking is zeer arm, 80% heeft geen job. Er zijn nagenoeg geen bedrijven. Men leeft er voornamelijk van visvangst. De voornaamste bezigheid is het dagdagelijks vinden van eten! Door het drinken van niet-hygiënisch water, zijn er veel ziektes. Door een beperkt aanbod aan gezondheidszorg is de kindersterfte dan ook redelijk hoog (gemiddelde levensverwachting 66jaar; kindersterfte 36.3 per 1000!).

.

Er is een belangrijke nood aan zuiver, drinkbaar water in de arme regio Senya Beraku. We zouden in de buurt van de school "Jehovah Shammah School" een waterput willen boren. Dit grondwater zouden we willen oppompen. Het opgepompte water wordt dan gefilterd tot drinkbaar water. Dit water wordt dan steriel verpakt in kleine hoeveelheden voor kinderen. Eventueel ook grotere verpakkingshoeveelheden voor verkoop - die verkoop zal het project dan duurzaam en zelfbedruipend maken en houden!

GO4Water, een limburgse vzw met heel wat expertise op vlak van het creëren van drinkbaar water in ontwikkelingslanden, zal ons ondersteunen met de installatie van het filtersysteem (nano-filtratie). Zij zullen eind juli, begin augustus naar Ghana gaan om dit project mee te realiseren. Ze zullen de kinderen informeren over drinkbaar water en de mensen opleiden om het filtersysteem te onderhouden. Dankjewel Priscilla en Robin!!

KOSTPRIJS = 20.000€


Kiewitfonds schenkt                     -->                      3.450€

CM Limburg schenkt                    -->                      5.000€

nog in te zamelen                         -->                       12.450€


  1. Boren van een waterput (12-35 meter diep) thv de Jehovah Shammah School in Senya Beraku.
  2. Een elektrische pomp om water op te pompen naar het oppervlak.
  3. Een filtersysteem om het water drinkbaar te maken.
  4. Machine voor de verpakking van water in draagbare, steriele pakketjes
  5. Zonnepanelen voor het verhogen van de duurzaamheid (ikv. Kosten elektriciteit en ecologie)

Wil jij ons helpen om de laatste 12.450€ voor dit project in te zamelen? Dat kan op verschillende manieren:

- bedrag hoger dan 40€ is fiscaal aftrekbaar (45% teruggave via belastingaangifte)

- bedrag lager dan 40€ kan via overschrijving op onze Ghana4You rekening of via Payconiq!