Donatie met fiscaal attest

Momenteel loopt er een aanvraag bij Koning BoudewijnStichting om een projectrekening te openen voor ons Solar4Senya-project. 

Zodra die projectrekening er is, kan u giften doen via een link op deze website en ontvangt u een fiscaal attest van Koning BoudewijnStichting in 2022.Ghana4You moet aan de Koning Boudewijnstichting facturen  voorleggen die betrekking hebben op dit project. Met de ingezamelde gelden worden geen loonkosten, reizen, administratiekosten ed. betaald.