Co-financiering met Energy Assistance Fund

12-10-2021

In oktober 2020 deden we een aanvraag voor steun voor ons Solar4Senya-project bij het Energy Assistance Fund. Dit fonds is opgericht door de werknemers van Elektrabel, Tractebel en Fabricom. Het doel van deze vzw is de vaardigheden en deskundigheid van zijn leden te bieden om technische ondersteuning te verlenen aan humanitaire projecten wereldwijd. Gedurende een jaar krijgen we al technische steun bij het onderzoeken van de noden ter plekke en het onderzoeken van de beste offertes. Het is voor Ghana4You niet evident (zonder alle technische kennis) om dat juiste keuzes te maken. Energy Assistance Fund, met bijzondere dank aan dhr. Tony Moens-De Hase, heeft beslist om ook financiële steun te geven voor dit project, dat ons echt lanceert om over te gaan tot uitvoering. Het einde komt in zicht.